แบงก์ชาติให้สถาบันการเงินเปิดให้บริการปกติวันที่ 16-18 พ.ย. 65

ธุรกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยวันที่ 16-18 เดือนพฤศจิกายน 65 สถาบันการเงินเปิดให้บริการพลเมืองตามธรรมดา นอกจากส่วนงานที่มิได้ให้บริการราษฎรจะ work from home

ดังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 65 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่จ.กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และก็จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในการสัมมนาหัวหน้าเขตเศรษฐกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 29 แล้วก็การสัมมนาที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้ธนาคารชาติพินิจพิเคราะห์ความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

ธุรกิจ

ธนาคารชาติพินิจแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้ตอนวันดังที่กล่าวมาแล้วเป็นวันทำการตามเดิมของสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลเสียต่อกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ เพราะเหตุว่าสถาบันการเงินรวมทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจนับว่าเป็นตัวกลางสำคัญสำหรับในการให้บริการทางด้านการเงินแก่ภาคธุรกิจแล้วก็พลเมือง ดังนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจพินิจพิเคราะห์ให้หน่วยงานที่มิได้ให้บริการประชากรหรือเปล่าใช่ critical function เน้นย้ำการทำงาน work from home ในตอนวันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อทุเลาปัญหาที่เกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางของผู้ร่วมประชุม