ครม. ไฟเขียวต่างชาติศักยภาพสูงลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่

เงิน

ขั้นตอน ข้อตกลง และก็กระบวนการขอ ให้ยื่นคำขอแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพื่อไตร่ตรองเสนอรัฐมนตรีถัดไป

นายน้องชาย บูรพชัยศรี พิธีกรประจำนร กล่าวมาว่า ข่าวการเงิน ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวิธีการแล้วก็เห็นด้วยร่างกฎกระทรวง การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักที่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมารกาเกลื่อนกลาดระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุน เพื่อล่อใจคนต่างด้าวที่มีสมรรถนะสูงของเมืองไทย พุทธศักราช 

ก่อนหน้าที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เคยได้เห็นชอบแล้ว แล้วก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ไปเล่าเรียนวิธีการปรับแต่งข้อบังคับที่เกี่ยวกับการครองที่ดิน ให้การให้สิทธิการถือสิทธิ์ที่ดินแก่กรุ๊ปฝรั่งที่มีสมรรถนะสูง รวม ชนิด มี 1.กรุ๊ปชุมชนโลกที่มีความรวยสูง 2.กรุ๊ปผู้ปลดเกษียณจากต่างแดน 3.กรุ๊ปที่อยากดำเนินงานจากเมืองไทย 4.กรุ๊ปที่มีความชำนาญชำนิชำนาญพิเศษ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้จะไม่รวมผู้ติดตามที่จะเข้ามา

สำหรับสิทธิที่ดินที่ได้รับสิทธิไม่เกิน ไร่ ตามมายี่ห้อ 96 ทวิ ที่ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจำต้องใช้ที่ดินนั้น เพื่อเป็นที่อยู่ที่อาศัยสำหรับตัวเองข้างในเขตจังหวัดกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ข้างในรอบๆที่ระบุเป็นย่านอยู่อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการแผนผังเมือง

โดยมีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการค้าชนิดหนึ่งจำพวกใด ไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 40 ล้านบาท แล้วก็จำต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า ปี ดังเช่นว่า การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมองค์ประกอบเบื้องต้น กองบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ที่ตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (มากขึ้นใหม่จากกฎกระทรวงฯ พุทธศักราช 2545) ถ้าถอนการลงทุนในธุรกิจหรือธุรกิจการค้าก่อนถึงกำหนดเวลาการรักษาทุน จำเป็นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บุคลากรข้าราชการรู้ข้างใน 60 วัน นับจากวันที่ถอนการลงทุน

เงิน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย แจกแจงว่าร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมารกาเกลื่อนกลาดระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพสูงสู่เมืองไทย พุทธศักราช …. ได้เพิ่มอีกแนวทางในส่วนจำพวกการลงทุน แล้วก็ช่วงเวลาการรักษาการลงทุนอันไม่เหมือนกันกับกฎกระทรวงระบุหลักเกณฑ์ แนวทางการ รวมทั้งข้อแม้การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของคนต่างด้าว พุทธศักราช 2545 ที่ส่งผลใช้บังคับอยู่ในตอนนี้

ดังนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ยังคงเป็นไปตามกรอบของมาตรา 96 ทวิ ที่ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งข้อบังคับให้คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่ที่อาศัยไม่เกิน ไร่ จะต้องนำเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ในชนิดของธุรกิจที่คนต่างด้าวลงทุนซึ่งควรจะเป็นคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมของประเทศ หรือเป็นกิจการค้าที่คณะกรรมการสนับสนุนการลงทุนได้ประกาศให้เป็นธุรกิจซึ่งสามารถขอรับการช่วยสนับสนุนการลงทุน โดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการช่วยส่งเสริมการลงทุนได้ โดยมีช่วงเวลาการรักษาการลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่า ปี รวมทั้งรอบๆที่ดินที่ได้มาจำต้องอยู่ข้างในเขตจ.กรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ด้านในรอบๆที่ระบุเป็นย่านอยู่อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการแผนผังเมือง

ผู้ประกาศรัฐบาล ย้ำว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวข้างต้น มีความตั้งใจเพื่อเกื้อหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสู่เมืองไทย โดยให้โอกาสให้มีการลงทุนที่นานาประการขึ้น และก็มีมาตรการที่สามารถจะช่วยเย้ายวนใจให้ฝรั่งเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างหนัก สาเหตุจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 แล้วก็สภาพเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นมารการหนึ่งสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้งเป็นการจัดการเพื่อเป็นไปตามความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 เดือนกันยายน 2564 แล้วก็วันที่ 24 เดือนมกราคม 2565

นายน้องชาย พูดว่า ในห้องประชุม คณะรัฐมนตรี พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บอกว่าร่างกฎกระทรวงฯ ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วนี้ สามารถทวนได้ทุกๆปี เพื่อสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมไทยขณะนั้น ซึ่งจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะส่งร่างฯ ดังที่กล่าวถึงแล้วให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจตรึกตรอง โดยรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวพันไปประกอบกิจการตรึกตรองด้วย